Oszczędności

Postępujący spadek oprocentowania lokat to rzeczywistość, z którą musi się mierzyć każdy, kto w ten sposób lokował wcześniej swoje oszczędności. Depozyty bankowe i oszczędzanie w formie lokat wybierali najczęściej ci deponenci, którzy cenili stabilność i bezpieczeństwo takich rozwiązań. Jakie zmiany w podejściu do oszczędzania powoduje tak drastyczny spadek oprocentowania lokat?

Obniżanie stóp procentowych

Polski rynek finansowy doświadczył istotnych zmian. Wraz z obniżeniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski do wartości 0,1 procenta nastąpiła sytuacja, w której trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych przynosi realne straty.

Wynika to z utrzymującego się w Polsce poziomu inflacji, która wynosiła o 3% w XI 2020 i 2,3% w XII 2020 r. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu 2021 rok wskaźnik inflacji wzrósł po raz kolejny i osiągnął wartość 2,7%.

Na ten kolejny wzrost, prognozowany wcześniej poprawnie przez analityków m. in. Banku Pekao, złożyło się także wprowadzenie nowych obciążeń. Należą do nich tak zwany podatek cukrowy, który znacząco wpłynął na cenę napojów słodzonych oraz wprowadzona opłata mocowa, która przełożyła się na podwyżkę cen prądu.

Czy lokata na minusie jest realna?

Ponieważ średnie oprocentowanie lokat wynosi obecnie dużo mniej niż inflacja, środki trzymane na lokatach obiektywnie tracą na wartości. Czyli choć żadna lokata czy rachunek nie mogą mieć oprocentowania poniżej zera, to takie są skutki odczuwalne przez ich właścicieli, jeżeli mierzyć je siłą nabywczą zdeponowanych na lokatach środków.

Dane NBP wskazują, że w 2020 roku Polacy wycofywali więc swoje środki z lokat. Szacunki mówią o wartości środków wypłaconych z lokat przekraczającej 64 mld zł, co stanowiło ponad 20% środków zgromadzonych na lokatach ogółem. Wyraźnie widać więc reakcję na spadek oprocentowania.

Nowe sposoby inwestowania

Wycofywanie środków z lokat wiąże się nie tylko z potrzebą konsumpcji zgromadzonych wcześniej środków, ale często także z poszukiwaniem nowych sposobów inwestowania. Poszukiwane są nowe sposoby zabezpieczenia zgromadzonych środków, a także ich wartości. Po utracie bezpiecznego rozwiązania o niewysokim, ale stabilnym, kilkuprocentowym wzroście na lokatach, właściciele środków zdywersyfikowali swoje działania, kierując oszczędności w inną stronę.

Zaobserwowano nie tylko zwiększone zainteresowanie np. rachunkami maklerskimi – i to także wśród osób nie mających wcześniej wiedzy i doświadczeń w inwestycjach – ale także innymi sposobami inwestowania, w tym także w złoto. Nowi na tym rynku inwestorzy poszukiwali zarówno kruszców w dobrej cenie, wiedzy ina temat tej formy inwestowania, a także zabezpieczenia nowej inwestycji.

Zabezpieczenie inwestycji

W przypadku inwestycji w fizyczne złoto, wybór takiego rozwiązania wiąże się również z potrzebą zabezpieczenia zakupionych kruszców inwestycyjnych. Taka sytuacja rynkowa powoduje, że prognozowany jest także wzrost zainteresowania dostępnością skrytek depozytowych.

Taki trend jest zrozumiały, biorąc pod uwagę stopień bezpieczeństwa depozytów złożonych w skrytkach. W przypadku skrytek Bezpieczny Skarbiec Warszawa to pełna kontrola dostępu, zabezpieczenia fizyczne spełniające najwyższe, światowe standardy oraz dostępność skryte w wielu wariantach decydują o szybkiej decyzji wyboru takiego rozwiązania.

Wybór rozwiązań depozytowych dla przedmiotów inwestycyjnych

Początkujący inwestorzy w kruszce często wybierają skrytki o średniej wielkości, które ze względu na wymiary i pojemność idealnie nadają się do zabezpieczenia fizycznego złota. Tę opcje skrytek charakteryzuje także duża dostępność kosztowa, bo już od 99 zł netto miesięcznie.

Z rozwiązań skrytek korzystają także doświadczeni inwestorzy, dostosowując wybieraną opcję skrytek do bieżących potrzeb – także w przypadku deponowania takich przedmiotów inwestycyjnych jak biżuteria, numizmaty czy dzieła sztuki większych rozmiarów.

W rosnącej popularności nowych rozwiązań inwestycyjnych i oszczędnościowych, a także zabezpieczeń fizycznych przedmiotów inwestycyjnych w systemach skrytek depozytowych widać więc odzwierciedlenie wzrostu świadomości dotyczącej indywidualnego bezpieczeństwa materialnego.