Inwestycje Oszczędności

Skłonność do inwestowania zależy w dużej mierze m. in. od skali wolnych środków finansowych, bieżącej sytuacji gospodarczej oraz trendów podażowo-popytowych, jakie występują na rynku. Co ciekawe, coraz częściej zrównuje się znaczenie słów „inwestować” i „oszczędzać”, bowiem nierzadko Polacy inwestują po to, aby ich oszczędności pieniężne nie straciły na wartości, a nie kierując się wyłącznie chęcią maksymalizacji zysku.

Prognozowana wysokość przyszłych emerytur, która nie pozwoli na spokojną „jesień życia” – to kolejny argument za tym, aby wcześniej zadbać o pomnożenie kapitału. Sposobów na zainwestowanie wolnych środków stale przybywa, a każdy z nich ma swoją specyfikę, stopę zwrotu czy ryzyko. W co najczęściej inwestują Polacy, żeby zyskać jak najwięcej i/lub uchronić się przed postępującą inflacją?

Czy inwestowanie w złoto, srebro i biżuterię jest opłacalne?

Na przestrzeni ostatnich lat, to właśnie inwestowanie w złoto i inne szlachetne kruszce – okazywało się najbezpieczniejszą przystanią dla tracącego na wartości pieniądza. Oprócz lokowania gotówki w srebrnej czy złotej biżuterii, Polacy coraz chętniej kupują też złote sztabki, monety ze srebra czy dzieła sztuki. Na rynku dostępne są sztabki i monety inwestycyjne o bardzo zróżnicowanej wadze oraz wartości, które można przechowywać np. w skrytkach depozytowych lub spieniężyć i reinwestować.

Zakup nieruchomości – sposób na zainwestowanie większego kapitału

W dalszym ciągu inwestowanie w nieruchomości w dobrej lokalizacji, cieszy się wśród Polaków dużym zainteresowaniem. Obserwując na przestrzeni ostatnich lat sukcesywny wzrost cen za metr kwadratowy, Polacy chętnie kupują mieszkania – nie tylko dla własnych potrzeb bytowych, ale również z przeznaczeniem na wynajem. Oprócz inwestycji w nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych czy użytkowych, popularnym sposobem na lokowanie wolnego kapitału wydaje się również zakup ziemi (gruntów), która także stale zyskuje na wartości.

Lokaty bankowe, papiery wartościowe czy kryptowaluty?

Niskie stopy procentowe w połączeniu z kosztami bankowej obsługi – sprawiają, że powszechnie niegdyś lokaty tracą na atrakcyjności i nie są dobrym sposobem na pomnażanie kapitału. W ekstremalnych przypadkach może się nawet okazać, że lokaty bankowe przyniosą inwestorowi stratę. Lepszą alternatywą bezpiecznej inwestycji wydają się być długoterminowe obligacje.

Część osób lokuje wolny kapitał na giełdzie, jednak do tego niezbędna jest wiedza, doświadczenie i odporność na dynamicznie zmieniające się kursy akcji oraz innych papierów wartościowych. Ostrożniejszą opcją jest z pewnością powierzenie gotówki funduszom, które specjalizują się z równoważeniu ryzyka giełdowego, proponując warianty bezpiecznego, umiarkowanego bądź agresywnego inwestowania w papiery wartościowe.

W ostatnich latach wyobraźnię inwestorów pobudza najpopularniejsza kryptowaluta – bitcoin, której wartość oscylowała niedawno w okolicach 250 tysięcy złotych. Olbrzymia dynamika zmian na rynku wirtualnych monet i trudne do przewidzenia trendy – sprawiają jednak, że kryptowaluty nadal postrzegane są w kategoriach inwestycji spekulacyjnej.