W zasobach Bezpiecznego Skarbca jest ponad 1000 pojemnych skrytek w trzech różnych, standaryzowanych rozmiarach – dostosowanych odpowiednio do indywidualnych potrzeb klientów. Wybór skrytki uzależniony jest od rozmiarów wartościowych przedmiotów, które mają zostać zdeponowane w skrytce. Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm jest to doskonałe rozwiązanie zabezpieczenia cennych dokumentów, np. aktów notarialnych. Skrytki depozytowe to bezpieczne przechowywanie wielu kategorii kosztowności.

Co dokładnie można przechowywać w skrytce?

Podstawowe zasady powierzania Bezpiecznemu Skarbcowi depozytów pod opiekę określają między innymi jakie przedmioty mogą się znaleźć w skrytkach. Ponieważ skrytki są podzielone na kategorie pojemności, można wyodrębnić trzy grupy depozytów wg rozmiarów dedykowanych im skrytek.

Kategorie wielkości skrytek – co przechowywać w skrytkach depozytowych

Małe skrytki depozytowe

Mniejsze skrytki rekomendowane są do przechowywania biżuterii, gotówki, waluty, cennych monet, diamentów i innych kamieni szlachetnych, a także małych nośników danych, na przykład dysków komputerowych, czy dokumentów o niewielkich wymiarach – jak paszport. Wszystkie drobne, cenne przedmioty, zostaną nie tylko zabezpieczone przed ich utratą na skutek ewentualnej ingerencji osób trzecich czy zdarzeń takich jak włamanie – ale również przed nieszczęśliwym zagubieniem, o które szczególnie łatwo w przypadku przedmiotów tak małych jak np. wisiorki, obrączki, sygnety, pojedyncze monety, w tym pamiątkowe, czy pojedyncze medale.

Średnie skrytki depozytowe

Średniej wielkości skrytki są przeznaczone do przechowywania aktów własności oraz innych ważnych dokumentów – testamentów, aktów urodzenia, małżeństwa, certyfikatów, umów, dokumentacji patentowej czy papierów wartościowych, także kolekcjonerskich. Ta kategoria skrytek to idealny wybór w celu bezpiecznego przechowywania kruszców, np. złota czy srebra, filmów i fotografii, a także obszerniejszych niż pojedyncze sztuki kolekcji numizmatycznych – monet i odznaczeń.

Duże skrytki depozytowe

Ostatni, największy rozmiar skrytek w Bezpiecznym Skarbcu to idealny wybór dla kolekcjonerów czy właścicieli innych obszernych przedmiotów, wymagających zabezpieczenia – na przykład obszernej dokumentacji, cennych sztandarów, map czy innych wydawnictw o większym formacie, a także historycznych przedmiotów użytkowych o znacznej wartości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto zwrócić się bezpośrednio do biura obsługi Bezpiecznego Skarbca – w zależności od wielkości planowanego depozytu, obsługa zaproponuje najbardziej optymalny wariant skrytki komercyjnej.

Dostępność skarbca – wygoda i zasady korzystania z depozytów

Oferta depozytów Bezpiecznego Skarbca to kompleksowe rozwiązanie kwestii przechowywania przedmiotów wartościowych. To także rozwiązanie pozwalające na optymalizację kosztów w zależności od wielkości skrytki – ceny depozytów rozpoczynają się już od 99 zł miesięcznie na przykład w przypadku testamentu czy papierów wartościowych. To także komfort gwarantowanej poufności, ponieważ obsługa skrytek przeprowadzana jest z zachowaniem pełnej dyskrecji – zawartość skrytki zna bowiem wyłącznie korzystający z niej klient.

Pod względem czasu obowiązywania zawieranej umowy dostępny jest najem długoterminowy oraz krótkoterminowy – rozpoczynający się już od 1 miesiąca.

Dostępność również takich rozwiązań to większa wygoda w przypadku potrzeb incydentalnych, takich jak zabezpieczenia przedmiotów wartościowych przedmiotów np. na czas wyjazdu.

Bezpieczny Skarbiec w Warszawie to system usług, który gwarantuje możliwość elastycznego dopasowania rozwiązań do potrzeb klienta oraz zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa skrytek i ich zawartości.

Zaawansowane systemy i technologie zabezpieczeń – pełne bezpieczeństwo i dyskrecja

To co charakteryzuje Bezpieczny Skarbiec, to szereg korzyści związanych z depozytami dla klientów poszukujących niezawodnej ochrony swoich kosztowności.
Komplementarność tych cech to wygoda i dostosowanie dostępnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb, lokalizacja w centrum miasta oraz dyskrecja i najwyższy poziom zabezpieczeń depozytów. Ponadto wszystkie przedmioty przechowywane w depozytowych skrytkach komercyjnych objęte są dodatkową polisą ubezpieczeniową.

Skrytki depozytowe Bezpiecznego Skarbca Warszawa objęte są całodobowym nadzorem ochrony oraz systemem zaawansowanych technologii zabezpieczeń. Wyspecjalizowany system GPS Trackimo m.in. poinformuje klienta m.in.: każdorazowo o otwarciu skrytki depozytowej i rozpoczęciu ruchu za pomocą SMS i email.

Skrytki Warszawa