W zasobach Bezpiecznego Skarbca jest ponad 1000 pojemnych skrytek w trzech różnych, standaryzowanych rozmiarach – dostosowanych odpowiednio do indywidualnych potrzeb klientów. Wybór skrytki uzależniony jest od rozmiarów wartościowych przedmiotów, które mają zostać zdeponowane w skrytce. Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm jest to doskonałe rozwiązanie zabezpieczenia cennych dokumentów, np. aktów notarialnych. Skrytki depozytowe to bezpieczne przechowywanie wielu kategorii kosztowności.

Co dokładnie można przechowywać w skrytce?

Podstawowe zasady powierzania Bezpiecznemu Skarbcowi depozytów pod opiekę określają między innymi jakie przedmioty mogą się znaleźć w skrytkach. Ponieważ skrytki są podzielone na kategorie pojemności, można wyodrębnić trzy grupy depozytów wg rozmiarów dedykowanych im skrytek.

Kategorie wielkości skrytek – co przechowywać w skrytkach depozytowych

Małe skrytki depozytowe

Mniejsze skrytki rekomendowane są do przechowywania biżuterii, gotówki, waluty, cennych monet, diamentów i innych kamieni szlachetnych, a także małych nośników danych, na przykład dysków komputerowych, czy dokumentów o niewielkich wymiarach – jak paszport. Wszystkie drobne, cenne przedmioty, zostaną nie tylko zabezpieczone przed ich utratą na skutek ewentualnej ingerencji osób trzecich czy zdarzeń takich jak włamanie – ale również przed nieszczęśliwym zagubieniem, o które szczególnie łatwo w przypadku przedmiotów tak małych jak np. wisiorki, obrączki, sygnety, pojedyncze monety, w tym pamiątkowe, czy pojedyncze medale.

Średnie skrytki depozytowe

Średniej wielkości skrytki są przeznaczone do przechowywania aktów własności oraz innych ważnych dokumentów – testamentów, aktów urodzenia, małżeństwa, certyfikatów, umów, dokumentacji patentowej czy papierów wartościowych, także kolekcjonerskich. Ta kategoria skrytek to idealny wybór w celu bezpiecznego przechowywania kruszców, np. złota czy srebra, filmów i fotografii, a także obszerniejszych niż pojedyncze sztuki kolekcji numizmatycznych – monet i odznaczeń.

Duże skrytki depozytowe

Ostatni, największy rozmiar skrytek w Bezpiecznym Skarbcu to idealny wybór dla kolekcjonerów czy właścicieli innych obszernych przedmiotów, wymagających zabezpieczenia – na przykład obszernej dokumentacji, cennych sztandarów, map czy innych wydawnictw o większym formacie, a także historycznych przedmiotów użytkowych o znacznej wartości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto zwrócić się bezpośrednio do biura obsługi Bezpiecznego Skarbca – w zależności od wielkości planowanego depozytu, obsługa zaproponuje najbardziej optymalny wariant skrytki komercyjnej.

Dostępność skarbca – wygoda i zasady korzystania z depozytów

Oferta depozytów Bezpiecznego Skarbca to kompleksowe rozwiązanie kwestii przechowywania przedmiotów wartościowych. To także rozwiązanie pozwalające na optymalizację kosztów w zależności od wielkości skrytki – ceny depozytów rozpoczynają się już od 99 zł miesięcznie na przykład w przypadku testamentu czy papierów wartościowych. To także komfort gwarantowanej poufności, ponieważ obsługa skrytek przeprowadzana jest z zachowaniem pełnej dyskrecji – zawartość skrytki zna bowiem wyłącznie korzystający z niej klient.

Pod względem czasu obowiązywania zawieranej umowy dostępny jest najem długoterminowy oraz krótkoterminowy – rozpoczynający się już od 1 miesiąca.

Dostępność również takich rozwiązań to większa wygoda w przypadku potrzeb incydentalnych, takich jak zabezpieczenia przedmiotów wartościowych przedmiotów np. na czas wyjazdu.

Bezpieczny Skarbiec w Warszawie to system usług, który gwarantuje możliwość elastycznego dopasowania rozwiązań do potrzeb klienta oraz zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa skrytek i ich zawartości.

Zaawansowane systemy i technologie zabezpieczeń – pełne bezpieczeństwo i dyskrecja

To co charakteryzuje Bezpieczny Skarbiec, to szereg korzyści związanych z depozytami dla klientów poszukujących niezawodnej ochrony swoich kosztowności.
Komplementarność tych cech to wygoda i dostosowanie dostępnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb, lokalizacja w centrum miasta oraz dyskrecja i najwyższy poziom zabezpieczeń depozytów. Ponadto wszystkie przedmioty przechowywane w depozytowych skrytkach komercyjnych objęte są dodatkową polisą ubezpieczeniową.

 

Skrytki Warszawa