[:pl]

CENNIK USŁUG

Ceny i okresy wynajmu skrytek depozytowych - obowiązuje od 17.11.2022

Skrytka mała

Okres
1 miesiąc 120,00 PLN Cena Brutto
6 miesięcy 600,00 PLN Cena Brutto (jeden miesiąc gratis)
12 miesięcy 1200,00 PLN Cena Brutto (dwa miesiące gratis)

Wymiary: 120 x 220 x 400 mm (Wys. x Szer. x Gł.)

Skrytka średnia

Okres
1 miesiąc 250,00 PLN Cena Brutto
6 miesięcy 1250,00 PLN Cena Brutto (1 miesiąc gratis)
12 miesięcy 2500,00 PLN Cena Brutto (2 miesiące gratis)

Wymiary: 220 x 220 x 400 mm (Wys. x Szer. x Gł.)

Skrytka duża

Okres
1 miesiąc 400,00 PLN Cena Brutto
6 miesięcy 2000,00 PLN Cena Brutto (1 miesiąc gratis)
12 miesięcy 4000,00 PLN Cena Brutto (2 miesiące gratis)

Wymiary: 220 x 440 x 400 mm (Wys. x Szer. x Gł.)

UWAGA: Możliwość podpisania umowy najmu skrytki depozytowej do 10 lat. Dla najmu powyżej 3 lat lub większej ilości skrytek możliwe upusty cenowe.

Opłaty dodatkowe

Ceny i limity ubezpieczenia skrytek, dodatkowe usługi

– ubezpieczenie obowiązkowe, bez ujawniania zawartości skrytki depozytowej.

Opłata za uszkodzenie skrytki depozytowej
500,00 PLN jednorazowo

Opłata dodatkowa za wymianę zamka w przypadku utraty 1 klucza lub zwrot jednego klucza przy zakończeniu umowy
500,00 PLN jednorazowo

Opłata za wymianę zamka w przypadku utraty obu kluczy
1000,00 PLN jednorazowo

Opłata za podpisanie umowy, aneksu lub pełnomocnictwa poza godzinami pracy biura
250,00 PLN jednorazowo

Opłata za wizytę w Skarbcu poza godzinami pracy biura
250,00 PLN jednorazowo za każdą wizytę

Opłata za nieuzasadnione uruchomienie alarmu na terenie obiektu
500,00 PLN jednorazowo

[:en]

PRICELIST

Prices and periods for renting safe deposit boxes from 17.11.2022

Small safe deposit box

Duration
1 month 120 PLN
6 months 600,00 PLN
12 months 1200 PLN

Dimensions: 120 x 220 x 400 mm (H x W x D)

Medium safe deposit box

Duration
1 month 250 PLN
6 months 1250 PLN
12 months 2500 PLN

Dimensions: 220 x 220 x 400 mm (H x W x D)

Big safe deposit box

Duration
1 month 400 PLN
6 months 2000 PLN
12 months 4000 PLN

Dimensions: 220 x 440 x 400 mm (H x W x D)

NOTE: Possibility of signing a safe deposit box rental agreement for up to 10 years. For rentals exceeding 1 year or more safe deposit boxes, attractive price discounts are offered..

ADDITIONAL CHARGES

Prices and limits for safe deposit box insurance, additional services

– mandatory insurance, without disclosing the contents of the safe deposit box.

Damage fee for safe deposit box
500,00 PLN one-time price

Lock replacement fee in case of loosing one key or return only one key at the end of the comtract
500 PLN one-time price

Lock replacement fee if both keys are lost
1000 PLN one-time price

Fee for signing a contract outside office hours
250,00 PLN one-time price

Fee for visiting Bezpieczny Skarbiec outside office hours
250,00 PLN one-time price

Fee for unreasonable activation of an alarm on the premises
500,00 PLN one-time price

[:]

[:pl]Cennik[:en]Pricelist[:]