Oszczędności

Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco na procesy ekonomiczne. Zmienia się w zasadzie wszystko na globalnych rynkach. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z awaryjnym hamowaniem gospodarki. Czynnikami, które przyczyniły się do niewątpliwe średniej kondycji ekonomicznej państw były zawirowania monetarne, chwiejność stabilności zadłużenia, a także coraz bardziej wątpliwa niezależność banków centralnych.

Wiele osób, w obawie o stabilność rynków, a czasem z braku zaufania do instytucji finansowych, decyduje się na trzymanie oszczędności w domu. Dotyczy to zarówno oszczędności finansowych – i tu w domu pojawia się gotówka, jak i innych kosztowności. W domu możemy więc trzymać papiery wartościowe, walutę, kruszce, dzieła sztuki czy właśnie biżuterię. Zarówno rodzinne pamiątki, które już kiedyś stanowiły dobre zabezpieczenie przyszłości; jak i biżuterię kupioną z myślą o oszczędzaniu w tej formie już współcześnie.

To rozwiązanie daje poczucia kontroli nad środkami i zapewnia możliwość dowolnego nimi rozporządzania bez żadnych formalności, jest jednak obarczone wysokim stopniem ryzyka. Kradzież, włamanie, pożar, zalanie i inne nieszczęśliwe wypadki – poza narażeniem naszego poczucia bezpieczeństwa osobistego oraz nieruchomości, mogą także spowodować materialne straty nie do odzyskania. Poza kwestią kradzieży – zarówno gotówka, papiery wartościowe, jak i ważne dokumenty, takie jak akty notarialne są wyjątkowo wrażliwe na czynniki zewnętrzne i fizyczne uszkodzenia.

Skrytki depozytowe

Coraz częściej poszukiwanym rozwiązaniem są skrytki depozytowe. W skrytkach najczęściej przechowywane są wartościowe przedmioty, które wymagają specjalnej ochrony – również przed kradzieżą, wpływem sił takich jak pożar, powódź, czy zwykłe zalanie, a także ingerencją osób trzecich. Do najczęściej  deponowanych w skrytkach kosztowności należą: biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze – w różnych walutach, a także akty własności, testamenty, inne ważne dokumenty, czy nawet dane komputerowe na nośnikach i inne – zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich właścicieli.

przechowywanie złota

Wybór skrytki depozytowej łączy w sobie zbiór pożądanych cech dotyczących przechowywania i zabezpieczenia kosztowności. Istotne jest bezpieczeństwo – zarówno fizyczne zabezpieczenie skrytek, jak i organizacyjne i instytucjonalne zabezpieczenie podmiotu, który świadczy taką usługę. Kluczowa jest również łatwość dostępu – to my decydujemy kiedy coś ze skrytki wyciągamy, a kiedy tam deponujemy na długie lata. Wyłączamy także ryzyko, które występuje w domowym przechowywaniu kosztowności – systemy skrytek są profesjonalnie zabezpieczony przed pożarami czy zalaniami, nie ma też mowy o dostępie osób niepowołanych do naszego depozytu.

Bez względu na wybrany sposób budowania bezpieczeństwa materialnego i oszczędzania, należy pamiętać, żeby wybierać rozwiązania sprawdzone i te, za którymi stoi siła doświadczenia. Chodzi o wybór sposobu deponowania środków, który będzie najbardziej optymalny dla naszych potrzeb, a jednocześnie maksymalnie bezpieczny i wiarygodny w wielu aspektach.