Oszczędności

Bezpieczeństwo materialne i finansowe to bardzo istotny temat. W czasie dynamicznych zmian na globalnych rynkach coraz częściej musimy podejmować decyzje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na stopień materialnego zabezpieczenia w przyszłości. Szukamy wiedzy i sprawdzonych sposobów na to, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych rodzin – gdzie i jak przechowywać kosztowności, i jak dbać o swoje oszczędności?

Trudne decyzje – jak dbać o materialne bezpieczeństwo

W zależności od tego, z jaką sytuacją materialną w danej chwili mamy do czynienia – do podjęcia będą inne decyzje. Wiedzy o innych rozwiązaniach będzie szukała osoba, które potrzebuje kredytu; a innych ta, która szuka bezpiecznego miejsca przechowywania posiadanych oszczędności, czy też ich regularnego gromadzenia. Jeżeli mamy zaplecze materialne, w naturalny sposób szukamy także sposobu, by dodatkowo ten stan posiadania zabezpieczyć.

W przypadku nieruchomości, samochodów czy dzieł sztuki – coraz częściej wykupujemy ubezpieczenia. Jeśli zaś nasze oszczędności zgromadzone są w postaci gotówki lub kosztowności, szukamy sposobów, by ulokować je bezpiecznie. Bezpiecznie, czyli jak? Przede wszystkim oczekujemy gwarancji łatwego dostępu do naszych oszczędności w każdej chwili, gdy ich potrzebujemy. Oczekujemy także, by instytucja, która będzie je dla nas przechowywać, legitymowała się odpowiednim poziomem zabezpieczeń fizycznych, jak i instytucjonalnych – na przykład systemu gwarancji prawnych, ubezpieczeń itp.

Sposoby przechowywania wartości materialnych – na co się decydujemy?
Konta i lokaty

W przypadku decyzji o przechowywaniu swojej materialnej poduszki bezpieczeństwa w formie oszczędności finansowych – szukamy wśród rozwiązań takich jak konta osobiste, konta oszczędnościowe oraz lokaty. Popularnym rozwiązaniem są również lokaty walutowe. W przypadku decyzji i powierzeniu swoich pieniędzy sprawdzonej instytucji – bankowi, którego depozyty objęte są systemem gwarancyjnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – można być spokojnym o bezpieczeństwo swoich oszczędności, ponieważ nawet w przypadku scenariusza, w którym dany bank zagrożony był upadłością, znajdujące się tam środki zostaną zwrócone przez BFG do gwarantowanej sumy.

Wśród minusów znajdziemy jednak bardzo niskie obecnie stopy procentowe, które nie pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania lokat czy środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym. Drugim istotnym elementem są pewne ograniczenia w dostępnie do swoich środków. Na przykład w przypadku kont walutowych, a także części kont osobistych w złotówkach – w zależności od banku – zamiar wypłaty większych sum trzeba zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Inwestycje w złoto, biżuterię, kruszce

Kolejnym rozwiązaniem są inwestycje. 2020 rok przyniósł ogromny wzrost zainteresowania inwestycjami w złoto. Specjaliści zaobserwowali korelację wzrostu inwestycji w złoto z destabilizacją światowej gospodarki spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Zamykanie kolejnych gospodarek krajowych i ogłaszane dla bezpieczeństwa epidemicznego lockdown-ów, w bardzo istotny sposób wpłynęło na stan międzynarodowych rynków oraz notowania.

Brak możliwości wiarygodnego przewidzenia dalszych scenariuszy, które nas czekają – jest bowiem zbyt wiele wpływających na siebie jednocześnie zmiennych – powoduje zachwianie podstawowych procesów gospodarczych związanych z wymianą dóbr, usług, a także osób. W poszukiwaniu możliwie odpornego na fluktuacje rynkowe sposobu inwestowania powrócił więc temat inwestycji w złoto. Wzrost zainteresowania dotyczył zarówno złota inwestycyjnego, jak i złotej biżuterii.

Mój dom – moja twierdza

Wiele osób, w obawie o stabilność rynków, a czasem z braku zaufania do instytucji finansowych, decyduje się na trzymanie oszczędności w domu. Dotyczy to zarówno oszczędności finansowych – i tu w domu pojawia się gotówka, jak i innych kosztowności. W domu możemy więc trzymać papiery wartościowe, walutę, kruszce, dzieła sztuki czy właśnie biżuterię. Zarówno rodzinne pamiątki, które już kiedyś stanowiły dobre zabezpieczenie przyszłości; jak i biżuterię kupioną z myślą o oszczędzaniu w tej formie już współcześnie.

To rozwiązanie daje poczucia kontroli nad środkami i zapewnia możliwość dowolnego nimi rozporządzania bez żadnych formalności, jest jednak obarczone wysokim stopniem ryzyka. Kradzież, włamanie, pożar, zalanie i inne nieszczęśliwe wypadki – poza narażeniem naszego poczucia bezpieczeństwa osobistego oraz nieruchomości, mogą także spowodować materialne straty nie do odzyskania. Poza kwestią kradzieży – zarówno gotówka, papiery wartościowe, jak i ważne dokumenty, takie jak akty notarialne są wyjątkowo wrażliwe na czynniki zewnętrzne i fizyczne uszkodzenia.

Skrytki depozytowe

Coraz częściej poszukiwanym rozwiązaniem są skrytki depozytowe. W skrytkach najczęściej przechowywane są wartościowe przedmioty, które wymagają specjalnej ochrony – również przed kradzieżą, wpływem sił takich jak pożar, powódź, czy zwykłe zalanie, a także ingerencją osób trzecich. Do najczęściej  deponowanych w skrytkach kosztowności należą: biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze – w różnych walutach, a także akty własności, testamenty, inne ważne dokumenty, czy nawet dane komputerowe na nośnikach i inne – zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich właścicieli.

Wybór skrytki depozytowej łączy w sobie pożądane cech dotyczących przechowywania i zabezpieczenia kosztowności. Istotne jest bezpieczeństwo – zarówno fizyczne zabezpieczenie skrytek, jak i organizacyjne i instytucjonalne zabezpieczenie podmiotu, który świadczy taką usługę. Kluczowa jest również łatwość dostępu – to my decydujemy kiedy coś ze skrytki wyciągamy, a kiedy tam deponujemy i nie wymaga to wcześniejszej zapowiedzi. Wyłączamy także ryzyko, które występuje w domowym przechowywaniu kosztowności – system y skrytek są profesjonalnie zabezpieczony przed pożarami czy zalaniami, nie ma też mowy o dostępie osób niepowołanych do naszego depozytu.

Bez względu na wybrany sposób budowania bezpieczeństwa materialnego i oszczędzania, należy pamiętać, żeby wybierać rozwiązania sprawdzone i te, za którymi stoi siła doświadczenia. Chodzi o wybór sposobu deponowania środków, który będzie najbardziej optymalny dla naszych potrzeb, a jednocześnie maksymalnie bezpieczny i wiarygodny w wielu aspektach.